Oferta serwisowa

  • Dedykowany ekspert Konsorcjum, aktywnie wspierający obsługę procesu zakupowego zapewnia naszym klientom optymalne skalkulowanie usługi.
  • Możliwość codziennej kontroli wydatków miarą optymalizacji kosztów proponowanych przez Konsorcjum.
  • Oferta specjalna – gotowość do realizacji zamówień nietypowych, tj. poza dostępnym asortymentem.
  • Odwzorowanie struktury zakupowej klienta – zaprojektowana zgodnie z oczekiwaniami i dostosowana do Państwa struktury w systemie (platforma zakupowa) Konsorcjum. Dotyczy zarówno miejsc tworzenia koszów (MPK) jak i ich bezpośredniej kontroli w zależności od wymagań i poziomu rozbudowania struktur klienta (dział, filia, całość).
  • Księgowanie zakupów – jedna faktura, koszty do wglądu wg. ustaleń z klientem, dla każdego miejsca ich tworzenia, bez względu na jego poziom.
  • Raportowanie – zgodnie z potrzebami naszych klientów dostosowany zarówno jeżeli chodzi o interwał czasowy, jak i poziom szczegółowości raportów kosztowych, w zależności od szczebla struktury.
  • Cykliczne spotkania z opiekunem w celu analizy kosztów, możliwości ich optymalizacji.

Kontakt telefoniczny

Zgłoszenie